انجام فصل 4 پایان نامه با اس پی اس اس Spss و لیزرل lisrel

آزمون تی زوجی برای تحلیل پایان نامه
آزمون تی زوجی برای تحلیل پایان نامه
فوریه 9, 2019
نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار اس پی اس اس Spss
فوریه 9, 2019

تحلیل آماری پایان­ نامه یکی از فصول بسیار مهم است . جایی که در آن نتایج تمامی زحمت­ های دانشجو ، محقق باید نشان داده بشود . فصل 4 پایان­ نامه فصل آنالیز هست ، داده­ ها با نرم­ افزارهای مختلف مثل اس پی اس اس Spss، لیزرل lisrel، آموس Amos، پی ال اس pls، متلب MATLAB، ایویوز Eviews برای رشته­ های مختلف مثل مدیریت ، روان­شناسی ، حسابداری ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، توریسم و رشته­ های دیگر آنالیز می­ شوند بنابراین آن مدلی که ساخته می­ شود ، آن روابطی که حساب می­ شود ، آن فرضیه­ هایی که آزمون می­ شوند با روش­ های مختلف ، همه باید توسط یک آنالیزور بسیار حرفه­ ای انجام بشود و فصل 4 خوبی نوشته بشود . باید بدانیم که برای کدام فرضیه ، کدام آزمون را استفاده کنیم ، نرمالیته داده­ ها را حساب کنیم ، ببینیم که آیا می­ توانیم از آزمون­های پارامتریک استفاده کنیم یا ناپارامتریک این­ها همه چیزهایی هست که خود آنالیزور می­ تواند به راحتی از عهده­ ی آن بربیاید و داده­ هایی که مشتری به او می­ دهد و آن­ها را با مصاحبه یا پرسش­نامه یا ابزارهای دیگر ، داده­ های سری زمانی یا داده­ های پنل ، این­ ها دارد استفاده کند بهترین راه آنالیز آماری را انجام بدهد و آزمون­ ها را انتخاب بکند ، نرم­ افزار مناسب برای آنالیز را انتخاب بکند ، حالا این نرم­ افزار می­ خواهد اس پی اس اس Spss باشد ، لیزرل lisrel باشد ، یا نرم­ افزارهای دیگر مثل ایویوز Eviews این­ ها همه مهم خواهد بود ، برای اندازه­ گیری مدل ، برای رسم مدل ، حالا از پرسش­نامه­ هایی که خودشان استاندارد هستند یا محقق ساخته­ اند ، تست نرمالیته نباید فراموش بشود ، پیاده­ سازی معادلات ساختاری که همه می­ تواند در آنالیز داده­ ها و تحلیل آماری با لیزرل lisrel با اس پی اس اس Spss برای رشته­ های مختلف بسیار بسیار مهم باشد در بعضی موارد آزمون­ های حالا کار کیفی هست ، از آنالیز تم (Theme)، باید استفاده کند یا کمی از تحلیل­ های رگرسیون ، همبستگی و روش­ های دیگر مثل تاپسیس (TAPSIS) و سلسله مراتبی (AHP) هم می­تواند بهره ببرد . آنالیز و تحلیل آماری دیمتل  Dematel را دارد NCSS ، استاتیستیکا statistica، ایویوز Eviews و نرم­ افزارهای دیگر که آنالیز و تحلیل آماری آن مثلا با SAS، مینی تب MINITAB، با اسمارت پی ال اس smart pls، متلب MATLAB و نرم ­افزارهای سایر نرم­ افزارها که همگی آن­­ها می­تواند از نظر آماری و تحلیل آماری و انجام کار آماری و بسیار مهم باشد .

دیدگاه ها بسته شده است

سفارش آنالیر پایان نامه