آنالیز آماری پایان نامه با استفاده از نرم افزار های مختلف
فوریه 10, 2020

خب وقتی پایان­ نامه­ ای انجام می­شود ، در رشته­ های مختلف ، نیازمند این است که داده­ های جمع­ آوری شده مورد آنالیز قرار بگیرد . حالا چه با پرسش­نامه باشد ، چه با مصاحبه باشد ، چه روش کیفی و کمی ، تحلیل داده همیشه با نرم­ افزارهای مختلف مثل اس پی اس اس Spss، مثل لیزرل lisrel و آموس Amos یا نرم­ افزارهای دیگر همه می­ تواند کاربرد داشته باشد . باید کاملا مورد توجه قرار داد که آنالیز آماری داده ­ها یا تحلیل آماری با هرچه که باشد مثل مینی تب MINITAB، اسمارت پی ال اس smart pls، نرم­ افزار SAS، ایویوز Eviews، نرم افزار R، متلب MATLAB، و حالا خود انجام آنالیز آماری برای پروژه­ های مختلف مثل تاپسیس (TAPSIS)، سلسله مراتبی (AHP)، آنالیزهای کیفی ، گرند تئوری یا موارد دیگر ، این­ ها باید با دقت انجام بشود . آنالیزوری که آن­ها را آنالیز می­ کند ، حتی تفسیر خروجی را انجام می­ شود و نمونه تحلیل پرسش­نامه دارد ، تحلیل خروجی­ ها را تحلیل می­کند ، روایی پایایی برای پرسش­نامه می­ گیرد ، محاسبه­ ی میانگین ، انحراف معیار و موارد دیگر یا تحلیل آماری با اس پی اس اس Spss یا لیزرل lisrel برای معادلات ساختاری و رسم مدل همه باید به­ صورت حرفه­ ای انجام بشود و هیچ اشتباهی در آن نمی­ تواند مرتکب بشود .

دیدگاه ها بسته شده است

سفارش آنالیر پایان نامه