راهنمای تحلیل داده SPSS تخصصی ما را در رساله دکتری خود مورد استفاده قرار دهید
فوریه 3, 2018
آزمون تی زوجی برای تحلیل پایان نامه
آزمون تی زوجی برای تحلیل پایان نامه
فوریه 9, 2019

سرویس تحلیل و آنالیز داده پایان نامه دکتری و رساله و برنامه های آماری مقدماتی و پیشرفته مانند SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS.  سرویس مشاوره برای تحقیق با تیم حرفه ای و با تجربه از رشته های مختلف برای دوره ی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری .

 • سرویس و خدمات ما راهنمای تحلیل داده تخصصی آماری را تهیه می کند .
 • افراد حرفه ای در سطوح بالایی از رتبه های اقتصاد ، ریاضی و رشته های مختلف قرار دارند .
 • تیم ما در تحلیل داده های آماری کاملا با تجربه است .
 • ما اساتید مسلط به زبان انگلیسی را برای اطمینان دادن به شما آماده می کنیم .

خدمات آنالیز پایان نامه ( برای فصل چهارم ) SPSS / SAS / STATA / R

 • تحلیل آماری فرکانس ، میانگین ، انحراف استاندارد و درصد
 • فرضیه میانگین ، آزمون تی و آزمون z
 • تحلیل واریانس آزمون f
 • آمارهای پارامتری و غیر پارامتری
 • آزمون مربع کای
 • آزمون تحلیل همبستگی مستقل
 • تحلیل رگرسیون ساده
 • آزمون فرضیه

خدمات انجام آنالیز پایان نامه با LISREL /AMOS / EQS

 •  مدل سازی معادله ساختاری (SEM)
 • تحلیل عامل تقویتی (CFA)
 • تحلیل چند گروهی یا چند آزمودنی
 • تحلیل مسیر (PA)
 • مدل خطی سلسله مراتبی (HLM)
 • مدل اتفاقی (تصادفی) چند سطحی

 

حوزه ی خدمات آنالیز پایان نامه

سرویس تحلیل آماری SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS  

سرویس بیانیه ها و اظهار نامه های مالی توسط متخصص با تجربه

ارائه خدمات آنالیز و تحلیل پایان نامه و رساله با SPSS برای تکمیل شرایط و الزامات مشتری توسط تیم متخصصان

 همه ی سرویس های تحلیل آماری نیازمند تکمیل شرایط مشتری برای اطلاعات بیشتر هستند .

لطفا با ما در تماس باشید .

دیدگاه ها بسته شده است

سفارش آنالیر پایان نامه