انجام آنالیز آماری با نرم‌افزار SAS

خوب نرم‌ افزار SAS می‌تواند یکی از پرکاربردترین نرم‌ افزارها در انجام آنالیز رشته‌ های مختلف مثل مدیریت ، کشاورزی ، علوم اجتماعی و نرم‌ افزارهای دیگر باشد . شاید یک مقدار از کاربرد آن کم شده باشد ولی هنوز هم خیلی از آزمون‌ها به خصوص در تجزیه و تحلیل داده‌ های کشاورزی از آنالیز آماری SAS استفاده می‌کنند که خیلی جای کار دارد ، برای مقطع ارشد ، مقطع دکتری و با توجه به وقتی که آنالیزور و تحلیل‌ گران آماری می‌گذارند ، می‌توانند یک خروجی خیلی خوب را از نرم‌ افزار SAS داشته باشند و کارهای مربوط به پایان‌ نامه‌ شان را انجام دهند .

SAS یک سیستم تحلیل آماری است و مجموعه ای از روندها و فرآیندها برای انجام تحلیل آماری پایان نامه مانند آمارهای توصیفی ، رگرسیون خطی ، تحلیل واریانس ، طراحی آزمایشات ، تحلیل مجموعه های زمانی و غیره می باشد . این سیستم طی چندین سال  پیشرفت کرده است و شامل بسیاری از عملکردهای مدیریتی است .

سفارش آنالیر پایان نامه