انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم‌افزار مینی‌تب MINITAB

در بعضی از تحقیقات در رشته‌ ها و گرایش‌های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام آنالیز آماری با نرم‌افزار MINITAB یکی از دغدغه‌های دانشجویان است که حتماً بتوانند داده‌هایی که استخراج کردند برای انجام پایان‌ نامه حالا با پرسشنامه یا موارد دیگر می‌خواهند با MINITAB حتماً آنالیز کنند و این خیلی کمک می‌کند . باید آنالیزوری باشد که کاملاً با این نرم‌افزار آشنا باشد و سفارش‌ هایی که می‌گیرد باید بداند چه کاری می‌ خواهد انجام دهد و چه وقت می‌خواهد تحویل دهد و حتماً باید یک آموزش مختصری هم که شده به خود دانشجو در مورد نرم‌افزار MINITAB و خروجی‌های آن بدهد تا دانشجو بتواند از آن داده‌ها دفاع کند ، از خروجی‌ها دفاع کند و نتایجی که به دست آورده را بتواند تفسیر کند .

سفارش آنالیر پایان نامه