انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم‌افزار لیزرل LISREL

خوب امروزه برای ارائه مدل‌ های مختلف و رسم مدل‌ ها ، حتی موارد دیگر و تحلیل داده‌ها در کارهای پایان‌ نامه‌ ای در رشته‌ هایی مثل به خصوص مدیریت ، روانشناسی و رشته‌ هایی که ارائه مدلی خواهند داشت حتی حسابداری از نرم‌ افزار LISREL استفاده می‌شود که خیلی پرکاربرد شده است و شاید مکملی هم برای نرم‌افزار SPSS بوده که دیگر شاید پرکاربردترین نرم‌ افزاری است که در علوم اجتماعی ، مدیریت و رشته‌ های دیگر روانشناسی است و خیلی از تحلیل‌های آماری ، واریانس ، کوواریانس ، توصیفی‌ ها ، آنالیز‌ های رگرسیون ، همبستگی این‌ها را با SPSS انجام می‌دهند و LISREL می‌تواند با ارائه مدل نرم‌ افزارهای معادله‌های ساختاری با LISREL برای انجام مدل بسیار پرکاربرد شده است.

آنالیز و تحلیل آماری با لیزرل lisrel

خب لیزرل lisrel یکی از آن نرم­ افزارهایی است که کاربرد آن در تحقیق­ ها ، مطالعات امروزی خیلی بیش­تر شده است . نرم­ افزاری است که مدل­ ها را به­ خوبی رسم می­ کند ، توانایی آن بیش­تر است از نظر شماتیک و خیلی کاربرد زیادی داشته و توانسته جا بگیرد و جای خودش را باز کند در بین تحقیق­ ها و امروزه خیلی­ خیلی استفاده می­ کنند از لیزرل lisrel و در خیلی از مطالعات و پایان­ نامه­ ها لیزرل lisrel شاید حرف اول و آخر را می­ زند ، تحلیل­ هایی که نرم­ افزار تحلیلی لیزرل lisrel برای معادلات ساختاری هست در علوم مختلف مثل مدیریت ، روان­شناسی و علوم دیگر ، علوم اجتماعی این­ ها استفاده می­ شود . دقیقا با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرها هست که اندازه­ گیری می­ شود و می­ تواند عامل­ ها بارهای­شان را حساب کند ، واریانس­ ها و خطاها را در نظر بگیرد یا استنباط کند برای تحلیل آماری­ های اکتشافی ، تحلیل­ های آماری مرتبه­ ی دوم و تائیدی و هم­چنین برای تحلیل مسیر هم می­ توانیم از نرم­ افزار بسیار خوب تحلیل آماری لیزرل lisrel استفاده بشود . برای معادلات ساختاری هست در رشته­ های روان­شناسی ، لیزرل lisrel در رشته­ های مدیریت مالی ، صنعتی ، بیمه ، بازرگانی می­ شود از آنالیز لیزرل lisrel استفاده کرد و مدل­ های اقتصادی ، مدل­ های مدیریتی ، انواع روش­ های تحلیل آماری تائیدی ، رگرسیونی را با آن انجام داد ولی باید یک لیزرل lisrel کار بسیار حرفه­ ای باشد که بتواند خروجی­ ها را تحلیل کند و خیلی­ خوب بتواند آمار توصیفی ، روایی-پایایی ، تائیدی ، معادلات ساختاری ، تحلیل مسیر را  انجام بدهد . و این­ ها همه در یک کار خوب برای پایان­ نامه یا تحقیق­ های دیگر گنجانده می­ شود.

سفارش آنالیر پایان نامه