انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم‌ افزار ایویوز EVIEWS

برای بسیاری از پایان‌ نامه‌ ها مثل رشته‌ های اقتصاد ، مدیریت مالی و کارهای مالی EVIEWS می‌تواند برای تحلیل آماری و انجام آنالیز بسیار مؤثر باشد . نرم‌ افزاری هست که می‌تواند داده‌ های مالی را بسیار خوب تجزیه و تحلیل کند و خیلی از بچه‌ ها امروزه می‌خواهند در رشته‌ های مختلف آموزش EVIEWS را یاد بگیرند و داده‌ های پایان‌ نامه‌ های خودشان را با آن تحلیل کنند . شاید این نرم‌افزار جایگزین کمتری دارد و به همین جهت تخصص آماری خیلی خاصی می‌خواهد ، باید آنالیزوری باشد که کاملاً با EVIEWS آشنا باشد و بتواند مشاوره بدهد و حتی EVIEWS را آموزش بدهد ، بنابراین انجام تحلیل آماری پایان‌ نامه و کارهای آماری پایان‌ نامه با EVIEWS در رشته‌ای مثل اقتصاد یا مدیریت مالی می‌تواند یک راه خوب باشد .

سفارش آنالیر پایان نامه