آنالیز آماری پایان نامه با استفاده از نرم افزار های مختلف

آنالیز آماری پایان نامه با نرم افزار تخصصی مینی تب MiniTab
فوریه 10, 2020
آنالیز آماری داده های پایان نامه
فوریه 10, 2020

آنالیز آماری پایان نامه با استفاده از نرم افزار های مختلف

یکی از بخش های مهم و دشوار در هنگام نگارش پایان نامه تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می باشد . از آنجا که حجم اطلاعات موجود در پایان نامه ها بالاست و انجام کوچکترین خطا هنگام محاسبه ها باعث بدست آمدن نتیجه های معکوس می شوند اکثر دانشجویان قادر به تحلیل این داده ها به صورت صحیح نمی باشند بدین منظور نرم افزارهای مختلفی طراحی شده اند که به دانشجویان در آنالیز آماری پایان نامه کمک قابل توجهی می کنند . کارآیی این نرم افزارها اغلب مثل ماشین حساب می باشد و به عملیات آنالیز داده ها سرعت می بخشند. از جمله نرم افزارهای آنالیز آماری پایان نامه می توان به Lisrel , spss اشاره کرد . نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل هر یک دارای کاربردها و ماهیت منحصر به فرد می باشند .

 

روش های مختلف آنالیز آماری پایان نامه

امروزه نرم افزارها و روش های مختلف آنالیز آماری پایان نامه توسط دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله این نرم افزارها که در هنگام انجام تجزیه و تحلیل فصل چهارم پایان نامه به شما کمک قابل توجهی می کنند lisrel,spss هستند . بهتر است قبل از آغاز آنالیز آماری پایان نامه با این نرم افزارها آشنا شوید .

آنالیز با اس پی اس اس

نرم افزار اس پی اس اس بیشتر برای رشته های تحصیلی علوم اجتماعی کاربرد دارد. این نرم افزار قادر به تجزیه و تحلیل نتیجه پرسشنامه های پژوهش های میدانی و بررسی فرضیه ها در پایان نامه می باشد. هدف اولیه از طراحی این نرم افزار استفاده از آمار و روش های آماری در علوم اجتماعی بوده است اما امروزه از این نرم افزار جهت تحلیل آماری مشاهده ها ، پرسشنامه ها و آزمایش ها در تمامی رشته های تحصیلی استفاده می شود. از آنجا که کاربرد این نرم افزار ساده است و تمامی روش های آماری را تحت پوشش قرار می دهد آنالیز با اس پی اس اس به عنوان یکی از پر کاربردترین روش های مختلف آنالیز آماری پایان نامه در کشور شناخته شده است .

آنالیز آماری پایان نامه با استفاده از لیزرل

معنای لغوی لیزرل ارتباطات ساختار خطی است. این نرم افزار به عنوان نرم افزار تحلیل آماری پایان نامه جهت مدل سازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد . از این نرم افزار جهت ارزیابی روایی پرسشنامه استفاده می شود. هدف نرم افزار lisrel تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای از طریق اجرای آمونی خاص می باشد .

دیدگاه ها بسته شده است

سفارش آنالیر پایان نامه