آنالیز آماری پایان نامه با اس پی اس اس (Spss) لیزرل (Lisrel)

انجام آنالیز آماری و تحلیل کیفی و کمی پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری توسط موسسه آسان آنالیز

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس Spss

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار لیزرل lisrel

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار مینی تب MINITAB

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار اسمارت پی ال اس smart pls

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار SAS

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار استاتیستیکا statistica

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار ایویوز Eviews

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار R

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار NCSS

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار اکسپرت چویس EXPERT CHOICE

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار متلب MATLAB

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار آموس Amos

آنالیز و تحلیل آماری دیمتل Dematel

انجام پاورپوینت دفاع پایان نامه

انجام آنالیز آماری پروژه های تاپسیس (TAPSIS) و سلسله مراتبی (AHP)

آنالیز واریانس ، کوواریانس ، آنالیز توصیفی ، آنالیز کیفی تم (Theme) ، تحلیل رگرسیون، همبستگی

580+

آنالیز آماری پایان نامه


200+

کارشناس


480+

مشتری خوشحال


8

نرم افزار آنالیز


مشاوره آماری پایان نامه و آنالیز و تحلیل داده های پایان نامه و انجام پاور پوینت در رشته مدیریت ، روانشناسی ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، حسابداری

معرفی آسان آنالیز :

گروه حرفه ای آسان آنالیز در سال 1390 با گرد هم آمدن دانشجویان دکترای آمار چند دانشگاه معروف تهران شکل گرفت . این گروه با داشتن متخصصان آنالیز آماری کیفی و کمی خیلی زود توانست به گروه نمونه کشوری برای آنالیز آماری پیشرفته پروژه ها و تحقیقات مختلف تبدیل شود . انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزارهای مدیریتی ، حسابداری و مالی و انجام آنالیزهای کیفی برای موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری با روش های نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و انجام کدگذاری های باز ، انتخابی و محوری و همچنین انجام آنالیز با نرم افزار محبوب اس پی اس اس (Spss) و لیزرل (Lisrel) و آنالیز با متلب (Matlab) و شبیه سازی ، آنالیز با Sas ، و استاتیستیکا (Statistica) از جمله کارهایی است که موسسه آسان آنالیز برای افراد و دانشجویان و محققان انجام می دهد . انجام انواع مختلفی از آزمون های مقایسه میانگین، آزمون توکی، دانکن، همبستگی ها ، رگرسیون، تحلیل مسیر ، آنالیز کوواریانس ، آزمون نیومن کولز ، آنالیز واریانس ، آنالیز با مینی تب (Minitab) و تحلیل آماری با نرم افزار آر (R) از جمله کارهایی است که با سفارش های زیاد در این مجموعه همراه است. سفارش و انجام فصل چهار پایان نامه و گرفتن خروجی ها و تحلیل کامل فصل چهارم پایان نامه های حسابداری، مدیریت، مالی و سایر رشته ها توسط این موسسه انجام می گردد . انجام آنالیزها با نرم افزار مالی و اقتصادی ایویوز (Eviews) و آموس (Amos) و اسمارت پی ال اس (Smart Pls) هم از جمله کارهای این شرکت می باشد . انجام آنالیز و تحلیل آماری و داده سازی با نرم افزارهای مختلف با بهترین کییفیت را از این مجموعه در کمترین زمان بخواهید .

 

آنالیز و تحلیل آماری داده­ های پایان­ نامه

برای داده­ های پایان­ نامه و فصل چهارم ، نتایجش ؛ معمولا آنالیز های خیلی مفصلی را اساتید می­ خواهند ، و اصل کار پایان­ نامه و انجام آن و کسی که پایان­ نامه را می­نویسد ، فصل چهارم یعنی نتایجش که آنالیز داده­ ها باشد مهم هست . برای انجام آنالیز در بخش­ های مختلف مثل پروژه­ های تحلیلی-پوششی داده­ ها یا DEA، بعد رگرسیون ، همبستگی ، تحلیل­ های مختلف و فنون­ های آماری مختلف ، آنالیز توصیفی ، کیفی ، کمی ، با نرم­ افزار SPSS و نرم­ افزارهای دیگر مثل لیزرل ، آموس ، PLS، و هم­چنین نرم­ افزارهای دیگر می­ تواند خیلی­ خیلی مهم باشد . باید حتما کسی باشد که آزمون­ های مختلف را انجام داده باشد ، اگر آزمون T یا T جفتی کسی می­ خواهد بگیرد باید حتما آنالیزوری باشد که به این آزمون آشنا هست، چون باید بشناسد فرضیه­ ها را ، اگر کسی می­خواهد رگرسیون بگیرد باید حتما آزمون رگرسیون را وارد باشد ، ضریب همبستگی ، آماره­ ی Z و موارد دیگر هم به همین ترتیب ؛ به­ طور کلی آنالیز آماری دیتاها با SPSS، با SAS، با لیزرل، با آموس، DEMATEL، smart pls، یا نرم­افزارهای دیگر همه کارهای تخصصی را می­ طلبد . اگر کسی آنالیز داده­ ها را در رشته­ ی اقتصاد با ایویوز می­خواهد انجام بدهد نباید پیش یک مبتدی و کسی که تازه ایویوز را یاد گرفته ببرد ، و حتما باید به یک متخصص ایویوز بدهد که بتواند آن را درست تحلیل کند ، آنالیز آماری آن درست باشد و برای کارهایی مثل آموس ، لیزرل، SPSS این­ها هم هم­چنین. به ­طورکلی امروزه اصلا از تحلیل­های عاملی تاییدی، مدل­های ساختاری برای تحلیل زیاد استفاده می­ کنند که از خود برنامه لیزرل هست ، انجام تحلیل آماری با نرم ­افزار متلب استفاده می­ کنند . این­ها همه تخصص ­های خاص خودشان را برای آنالیز داده ­ها می­طلبد . رسم نمودارهای DEA، QFD، AHP، تحلیل سلسله مراتبی، Topsis، معادلات ساختاری ، تحلیل­ های تشخیصی و موارد دیگر برای انجام تحلیل­ های آماری در رشته ­هایی مثل مدیریت، حسابداری، روان­شناسی، اقتصاد، MBA، DBA، مدیریت رشته­های مختلف، برنامه­ریزی، کارآفرینی این­ها همه تحلیل­های آماری بوده که برای سفارش تحلیل­های آماری، در کارشناسی ارشد و دکتری ، باید به دست متخصص و یا آنالیزور بسیار حرفه­ای بپردازد .

در تحلیل­ هایی مثل تحلیل نرم ­افزار استاتیستیکا خودش برنامه­ های مختلف دارد و برای توضیحات آماری مثلا گسسته ، پیوسته ، آنالیز واریانس­ های یک­طرفه ، چند طرفه ، آنالیز کوواریانس ، تحلیل­ های رگرسیونی و تحلیل­ های دیگر با نرم ­افزارهای مختلف می­ تواند این ­ها کیفیت­ های مختلفی را شرکت­ های مختلف ارائه بدهند ، و حتما باید دانشجو به این فکر باشد که بهترین را انتخاب بکند و سخت­گیری­ های خاصی را در این­باره به نمایش بگذارد تا بتواند که به بهترین نتیجه برسد و انواع داده­ آماری پایان­ نامه­ اش به بهترین نحو مورد آنالیز قرار بگیرد . اگر از نرم­ افزار SPSS استفاده می­ کند باید حتما طوری باشد که در سطح مقدماتی نباشد و آنالیزور به صورت پیشرفته بلد باشد خروجی بگیرد ، تحلیل نتایج کند ، در آزمون­های دیگر مثل تی استیودنت ، یا آزمون­ های پارامتری ، ناپارامتری ، واریانس ، تحلیل عاملی ، این­ها همه مسائلی هست که باید یک آنالیزور به خوبی آن­ها را بلد باشد ، کای اسکوئر ، واریانس­ های تی تست ، و موارد دیگر همگی جزو بخش­ های مختلف آنالیز هستند و حتما باید توسط آنالیزور خوب حتی در نرم­ افزار اکسل ، استاتا ، ایویوز ، مینی­تب ، نرم­ افزار R و نرم­افزارهای دیگر باید حتما آنالیزوری باشد که وارد باشد، بتواند داده­ها را به خوبی مرتب کند ، داده­ ها را بشناسد ، و این­ ها همه این مطلب را می­ طلبد که باید یک موسسه­ خیلی ­خوب آنالیز داده و انجام تحلیل داده­ های پایان­ نامه این را انجام بدهد تا دانشجو با خیال راحت بتواند فصل چهارم پایان ­نامه و نتایجش را بنویسد ، تحویل بدهد و بتواند به خوبی از آن دفاع کند ، خیلی آنالیزهای مختلفی شاید بخواهد ، بعضی مواقع ضریب همبستگی پیرسون ، اسپیرمن ، کندال و آزمون بارتلت را شاید بخواهد برای ضرورت و کفایت نمونه ­گیری تحلیل­ های آماری اکتشافی ، کلاستر ، تحلیل کلاستر ، آزمون­ های نرمالیته و آزمون آلفرد کرونباخ که سریع­ ترین حالت است برای پایه­ ی پرسش­نامه و موارد دیگر که می­ تواند بسیار بسیار مهم باشد ، و علی­رغم سادگی آن برای یک موسسه آنالیز داده و تحلیل داده حالا با SPSS، لیزرل یا با موارد دیگر می­ تواند برای دانشجو اگر سهل­ انگاری بکند بسیار ریسک باشد و نتواند کارهایش را به درستی انجام بدهد .

برای انجام تحلیل آماری پایان نامه به کمک نیاز دارید ؟ با ما در تماس باشید

سفارش آنالیر پایان نامه