انجام فصل 4 پایان نامه با اس پی اس اس Spss و لیزرل lisrel

تحلیل آماری پایان­ نامه یکی از فصول بسیار مهم است . جایی که در آن نتایج تمامی زحمت­ های دانشجو ، محقق باید نشان داده بشود . فصل 4 پایان­ نامه فصل آنالیز هست ، داده­ ها با نرم­ افزارهای مختلف مثل اس پی اس اس Spss، لیزرل lisrel، آموس Amos، پی ال اس pls، متلب MATLAB، ایویوز Eviews برای رشته­ های مختلف مثل مدیریت ، روان­شناسی ، حسابداری ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، توریسم و رشته­ های دیگر آنالیز می­ شوند بنابراین آن مدلی که ساخته می­ شود ، آن روابطی که حساب می­ شود ، آن فرضیه­ هایی که آزمون می­ شوند با روش­ های مختلف ، همه باید توسط یک آنالیزور بسیار حرفه­ ای انجام بشود و فصل 4 خوبی نوشته بشود . باید بدانیم که برای کدام فرضیه ، کدام آزمون را استفاده کنیم ، نرمالیته داده­ ها را حساب کنیم ، ببینیم که آیا می­ توانیم از آزمون­های پارامتریک استفاده کنیم یا ناپارامتریک این­ها همه چیزهایی هست که خود آنالیزور می­ تواند به راحتی از عهده­ ی آن بربیاید و داده­ هایی که مشتری به او می­ دهد و آن­ها را با مصاحبه یا پرسش­نامه یا ابزارهای دیگر ، داده­ های سری زمانی یا داده­ های پنل ، این­ ها دارد استفاده کند بهترین راه آنالیز آماری را انجام بدهد و آزمون­ ها را انتخاب بکند ، نرم­ افزار مناسب برای آنالیز را انتخاب بکند ، حالا این نرم­ افزار می­ خواهد اس پی اس اس Spss باشد ، لیزرل lisrel باشد ، یا نرم­ افزارهای دیگر مثل ایویوز Eviews این­ ها همه مهم خواهد بود ، برای اندازه­ گیری مدل ، برای رسم مدل ، حالا از پرسش­نامه­ هایی که خودشان استاندارد هستند یا محقق ساخته­ اند ، تست نرمالیته نباید فراموش بشود ، پیاده­ سازی معادلات ساختاری که همه می­ تواند در آنالیز داده­ ها و تحلیل آماری با لیزرل lisrel با اس پی اس اس Spss برای رشته­ های مختلف بسیار بسیار مهم باشد در بعضی موارد آزمون­ های حالا کار کیفی هست ، از آنالیز تم (Theme)، باید استفاده کند یا کمی از تحلیل­ های رگرسیون ، همبستگی و روش­ های دیگر مثل تاپسیس (TAPSIS) و سلسله مراتبی (AHP) هم می­تواند بهره ببرد . آنالیز و تحلیل آماری دیمتل  Dematel را دارد NCSS ، استاتیستیکا statistica، ایویوز Eviews و نرم­ افزارهای دیگر که آنالیز و تحلیل آماری آن مثلا با SAS، مینی تب MINITAB، با اسمارت پی ال اس smart pls، متلب MATLAB و نرم ­افزارهای سایر نرم­ افزارها که همگی آن­­ها می­تواند از نظر آماری و تحلیل آماری و انجام کار آماری و بسیار مهم باشد.

5 dec 2017

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)