تحلیل آماری SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS

سرویس تحلیل و آنالیز داده پایان نامه دکتری و رساله و برنامه های آماری مقدماتی و پیشرفته مانند SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS.  سرویس مشاوره برای تحقیق با تیم حرفه ای و با تجربه از رشته های مختلف برای دوره ی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری .

 • سرویس و خدمات ما راهنمای تحلیل داده تخصصی آماری را تهیه می کند .
 • افراد حرفه ای در سطوح بالایی از رتبه های اقتصاد ، ریاضی و رشته های مختلف قرار دارند .
 • تیم ما در تحلیل داده های آماری کاملا با تجربه است .
 • ما اساتید مسلط به زبان انگلیسی را برای اطمینان دادن به شما آماده می کنیم .

خدمات آنالیز پایان نامه ( برای فصل چهارم ) SPSS / SAS / STATA / R

 • تحلیل آماری فرکانس ، میانگین، انحراف استاندارد و درصد
 • فرضیه میانگین ، آزمون تی و آزمون z
 • تحلیل واریانس آزمون f
 • آمارهای پارامتری و غیر پارامتری
 • آزمون مربع کای
 • آزمون تحلیل همبستگی مستقل
 • تحلیل رگرسیون ساده
 • آزمون فرضیه

خدمات انجام آنالیز پایان نامه با LISREL /AMOS / EQS

 •  مدل سازی معادله ساختاری (SEM)
 • تحلیل عامل تقویتی (CFA)
 • تحلیل چند گروهی یا چند آزمودنی
 • تحلیل مسیر (PA)
 • مدل خطی سلسله مراتبی (HLM)
 • مدل اتفاقی (تصادفی) چند سطحی

 

حوزه ی خدمات آنالیز پایان نامه

سرویس تحلیل آماری SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS  

سرویس بیانیه ها و اظهار نامه های مالی توسط متخصص با تجربه

ارائه خدمات آنالیز و تحیلیل پایان نامه و رساله با SPSS برای تکمیل شرایط و الزامات مشتری توسط تیم متخصصان

 همه ی سرویس های تحلیل آماری نیازمند تکمیل شرایط مشتری برای اطلاعات بیشتر هستند .

لطفا با ما در تماس باشید .

24 sep 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)