انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم‌ افزار SPSS | آنالیز آماری پایان نامه با اس پی اس اس (Spss) لیزرل (Lisrel)

انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم‌ افزار SPSS

انجام آنالیز حرفه ای و تحلیل آماری تخصصی با نرم‌ افزار SPSS

برای انجام بسیاری از پروژه‌های دانشگاهی مثل پایان‌ نامه کارهای آماری با نرم‌افزارهای مختلف با توجه به نو ع فرضیه‌ها و روابط بین متغیرها نیاز است . در بسیاری از آن‌ها تحلیل‌های توصیفی ، محاسبه‌ی یک آماری خاص ، تحلیل‌ های رگرسیون ، آنالیز واریانس ، خوشه بندی‌ ها ، تحلیل ممیزی ، آزمون اتوبندی فریدمن همه این‌ها را می‌خواهد . بیشترین نرم‌ افزاری که امروزه برای بچه‌ها به کار می‌رود نرم‌افزار SPSS است ، که خیلی نرم‌ افزار مهمی است و بسیاری از تحلیل‌ های آماری برای آزمون‌ فرض‌ ها توسط این نرم‌ افزار انجام می‌شود . SPSS از جمله نرم‌ افزارهایی است که خیلی خوب توانسته است جا بیفتد . خیلی از بچه‌ها آموزش آن را دیده‌ اند و از نظر آنالیز آماری و تحلیل آماری پایان‌ نامه یکی از بهترین آن‌ها است و امروزه برای ارائه مدل از نرم‌ افزارهای کمکی مثل پی‌ال‌اس و اسمارت‌ پی‌ال‌اس  SMART PLS ماری آمای

و لیزرل LISREL هم استفاده می‌کنند.

تحلیل آماری با استفاده از اس پی اس اس Spss

مهم­ترین نرم ­افزاری که می­ تواند مورد استفاده قرار بگیرد برای تحلیل آماری داده­ ها و تحقیق­ های مختلف و کارهای پیمایشی-توصیفی نرم­ افزار اس پی اس اس Spss است . که خیلی­ خیلی مهم است هم می­ تواند آنالیز توصیفی و تحلیل­ های توصیفی را انجام بدهد ، یک نوع نرم­ افزار آماری برای علوم اجتماعی است معنای آن ، و هم می­ تواند آمار استنباطی را انجام بدهد و در حد تحلیل داده­ ها در حیطه­ های مختلف مدیریت ، روان­شناسی ، علوم اجتماعی ، رفتاری قرار بگیرد ، انواع نمودارها را بکشد ، سفارش­ سازی جدول فراوانی را داشته باشد درصد ها را بگیرد ، توضیح­ های گسسته ، پیوسته ، انجام آنالیز واریانس ، تکنیک­ های دیگر سری زمانی هست ، انواع آزمون ­های توصیفی و غیره را می­ تواند این نرم­ افزار انجام بدهد ، امروزه در بسیاری از پایان­ نامه­ ها خب چون رسم مدل انجام می­ شود ، نرم­افزار لیزرل lisrel هم به آن اضافه شده ولی به­ طور کلی قابلیت­ های نرم­ افزار اس پی اس اس Spss خیلی­ خیلی زیاد است . می­ تواند برای انواع مختلف روش­ های رگرسیونی مبادله اطلاعات و این­ها انجام بشود . و آمار استنباطی را خیلی خوب انجام می­ دهد . از نظر برآورد ، آزمون فرض ، آزمون­ های پارامتری مثل آزمون T آزمون­ های ناپارامتری ، این­ها همه آزمون­ هایی هست که می­ شود با اس پی اس اس Spss و محیط کار آن انجام داد . البته کسی که می­ خواهد ، آنالیزوری که می­ خواهد آن را انجام بدهد ؛ باید کاملا با اس پی اس اس Spss، محیط آن و کار در آن ، وارد کردن داده­ ها ، خروجی گرفتن آشنا باشد تا بتواند یک کار بی­ نقص را ارائه بدهد .