انجام آنالیز آماری با نرم‌افزار SAS

خوب نرم‌ افزار SAS می‌تواند یکی از پرکاربردترین نرم‌ افزارها در انجام آنالیز رشته‌ های مختلف مثل مدیریت ، کشاورزی ، علوم اجتماعی و نرم‌ افزارهای دیگر باشد . شاید یک مقدار از کاربرد آن کم شده باشد ولی هنوز هم خیلی از آزمون‌ها به خصوص در تجزیه و تحلیل داده‌ های کشاورزی از نرم‌ افزار SAS استفاده می‌کنند که خیلی جای کار دارد ، برای مقطع ارشد ، مقطع دکتری و با توجه به وقتی که آنالیزور و تحلیل‌ گران آماری می‌گذارند ، می‌توانند یک خروجی خیلی خوب را از نرم‌ افزار SAS داشته باشند و کارهای مربوط به پایان‌ نامه‌ شان را انجام دهند.

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)