انجام آنالیز آماری با نرم‌افزار SAS | آنالیز آماری پایان نامه با اس پی اس اس (Spss) لیزرل (Lisrel)

انجام آنالیز آماری با نرم‌افزار SAS

خوب نرم‌ افزار SAS می‌تواند یکی از پرکاربردترین نرم‌ افزارها در انجام آنالیز رشته‌ های مختلف مثل مدیریت ، کشاورزی ، علوم اجتماعی و نرم‌ افزارهای دیگر باشد . شاید یک مقدار از کاربرد آن کم شده باشد ولی هنوز هم خیلی از آزمون‌ها به خصوص در تجزیه و تحلیل داده‌ های کشاورزی از نرم‌ افزار SAS استفاده می‌کنند که خیلی جای کار دارد ، برای مقطع ارشد ، مقطع دکتری و با توجه به وقتی که آنالیزور و تحلیل‌ گران آماری می‌گذارند ، می‌توانند یک خروجی خیلی خوب را از نرم‌ افزار SAS داشته باشند و کارهای مربوط به پایان‌ نامه‌ شان را انجام دهند.