Blog

تحلیل آماری SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS

24 Sep 2018

سرویس تحلیل و آنالیز داده پایان نامه دکتری و رساله و برنامه های آماری مقدماتی و پیشرفته مانند SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS.  سرویس مشاوره برای تحقیق با تیم حرفه ای و با تجربه از رشته های مختلف برای دوره ی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری .

 • سرویس و خدمات ما راهنمای تحلیل داده تخصصی آماری را تهیه می کند .
 • افراد حرفه ای در سطوح بالایی از رتبه های اقتصاد ، ریاضی و رشته های مختلف قرار دارند .
 • تیم ما در تحلیل داده های آماری کاملا با تجربه است .
 • ما اساتید مسلط به زبان انگلیسی را برای اطمینان دادن به شما آماده می کنیم .

خدمات آنالیز پایان نامه ( برای فصل چهارم ) SPSS / SAS / STATA / R

 • تحلیل آماری فرکانس ، میانگین، انحراف استاندارد و درصد
 • فرضیه میانگین ، آزمون تی و آزمون z
 • تحلیل واریانس آزمون f
 • آمارهای پارامتری و غیر پارامتری
 • آزمون مربع کای
 • آزمون تحلیل همبستگی مستقل
 • تحلیل رگرسیون ساده
 • آزمون فرضیه

خدمات انجام آنالیز پایان نامه با LISREL /AMOS / EQS

 •  مدل سازی معادله ساختاری (SEM)
 • تحلیل عامل تقویتی (CFA)
 • تحلیل چند گروهی یا چند آزمودنی
 • تحلیل مسیر (PA)
 • مدل خطی سلسله مراتبی (HLM)
 • مدل اتفاقی (تصادفی) چند سطحی

 

حوزه ی خدمات آنالیز پایان نامه

سرویس تحلیل آماری SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS  

سرویس بیانیه ها و اظهار نامه های مالی توسط متخصص با تجربه

ارائه خدمات آنالیز و تحیلیل پایان نامه و رساله با SPSS برای تکمیل شرایط و الزامات مشتری توسط تیم متخصصان

 همه ی سرویس های تحلیل آماری نیازمند تکمیل شرایط مشتری برای اطلاعات بیشتر هستند .

لطفا با ما در تماس باشید .

راهنمای تحلیل داده SPSS تخصصی ما را در رساله دکتری خود مورد استفاده قرار دهید

24 Sep 2018

امروزه برنامه ها بسیار زیادی وجود دارد که آمارشناسان و متخصصان برای انجام تحلیل آماری داده ها از آن ها استفاده می کنند . این برنامه ها شامل SPSS ، R ، STATA ، SAS ، Minitab و مطلب در میان بسیاری از نرم افزارها هستند . ما باید خاطر نشان کنیم که استفاده ی گسترده از این برنامه ها که بسیاری از دانشجویانی که از آن در وب سایت ما ملاقات می کنند SPSS است . بنابراین ، ما راهنمای تحلیل داده  SPSS تخصصی را برای اطمینان از دستیابی به نیازهای دانشجویان به کار می گیریم .

متخخصین آنالیز آماری پایان نامه ما از تمام اشکال روش های آماری آگاه هستند . ما راهنمای تحلیل داده ی تخصصی مان را برای رساله به دنبال روش های زیر پیشنهاد می دهیم :

·         تحلیل افتراقی

·         تحلیل مولفه ی اصلی

·         تحلیل رگرسیون خطی و لجستیک

·         مدل های ترکیبی

·         تحلیل داده های طبقه ای یا مطلق ( قیاسی )

·         مدل های لجیت و پرابیت (Logit  و probit)

·         مدل سازی بیزی و دموگرافی

·         ANOVA ، ANCOVA و MANOVA

·         تحلیل آماری چند متغیره و تحلیل عامل و خوشه ای

·          مدل سازی و تحلیل بقا

راهنمای تحلیل داده ی SPSS تخصصی ما  در سرویس (خدمات) رساله و پایان نامه دکتری با دانشجویان و محققانی همکاری خواهد کرد که ضعیف ترین درک را از روش های آماری و کاربردهای آن در موقعیت زندگی واقعی دارند . بسیاری از شرکت های تحلیل داده سرویس های (خدمات) کیفی را به سبب فقدان توانایی و افراد آموزش دیده پیشنهاد نمی شوند . متخصص راهنمای نوشتن در تلاش برای کامل کردن این پوچی با به کارگیری متخصصان SPSS است . راهنماهای تحلیل داده ما طی چندین سال آماری در زمینه ی تحلیل و نوشتن گزارش آموزش می بینند .

انجام تحلیل آماری پایان نامه SPSS حرفه ای

13 Feb 2018

سایت های نوشتن مقالات و پایان نامه همچنین انجام تحلیل آماری spss دارای  سرویس های مقالات تخصصی تحقیقی برای محققان در تمام سطوح آموزشی هستند . این سرویس ها به محققان کمک می کند تا مقالات تحقیقی با کیفیت بالا را ارائه دهند قبل از اینکه آنها مقالات را برای تایید توسط ناظر پروژه بپذیرند . در حقیقت ، محقق بعد از اینکه یافته های مقاله ی تحقیقی خود را به صورت حرفه ای توسط متخصصانی که می توانند سرویس تحلیل SPSS را پیشنهاد دهند تحلیل کرد ، شایستگی پیدا خواهد کرد . محققان باید به خاطر داشته باشند که مقاله های تحقیقی مواد بسیار ارزشمندی از لحاظ تحقیق هستند زیرا آنها به عنوان ابزاری برای تکمیل مطالعات در هر دوره ی ارائه شده به کار گرفته می شوند . بنابراین ، به عنوان یک دانش "آموز، شما نباید در مقاله ی تحقیقی خود ریسک کنید که براساس تحلیل نادرست محتوای مقاله ی تحقیقی رد شده است . همچنین برای محققان در سرویس تحلیل داده های کم ارزش دانستن این موضوع حائز اهمیت است که مقالات تحقیقی تحلیل شده ی حرفه ای نیز سرویس های قابل مدیریتی را از لحاظ مالی به مشتریان شان پیشنهاد می دهند .

 همکاران تحلیل داده های آماری پایان نامه تخصصی

به عنوان تامین کنندگان خدمات برای تحلیل داده های پایان نامه SPSS، ما در تلاش برای تهیه ی سرویس های تحلیل داده ی عالی ، قابل اطمینان و کمی و کیفی با کیفیت عالی هستیم. هدف اصلی ما تهیه ی سرویس های تحلیل داده SPSS برجسته است که به تقاضاهای دانشجویان کالج ، فارغ التحصیل و لیسانس دست خواهد یافت که در جستجوی کمک تحلیل داده برای مقاله ها و پروژه های تحقیقی شان است . ما گروهی از تحلیل گران آموزش دیده ی داده ها داریم که تجربه دارند و در استفاده از بسته ی SPSS متخصص هستند . آنها با آنچه که دانشمندان در یک تحلیل داده آماری یا در فصل تحلیل داده ی یک پروژه ی تحقیقی در حال بررسی هستند ، آشنا می شوند . آنها قادر به تحلیل داده های شما هستند و این داده ها را مطابق با ساعت ها و هفت روز یک هفته ارائه می دهند. علاوه بر این ، سرویس حرفه ای ما این داده ها را ارزشمند اما سرویس های تحلیل داده را حرفه ای پیشنهاد می دهد .

رگرسیون منطقی (لجستیک) اندازه گیری های تکراری

3 Jan 2018

انجام آنالیز پایان نامه با SPSS و رگرسیون منطقی (لجستیک) اندازه گیری های تکراری

اگر شما یک خروجی دو حالتی اندازه گیری شده ی تکراری برای هر فرد داشته باشید و بخواهید یک رگرسیون منطقی (لجستیک) را تکرار کنید که تاثیر اندازه گیری های چندتایی را از افراد تکی محاسبه می کند ، می توانید اندازه گیری های تکراری رگرسیون لجستیک را اجرا کنید . در SPSS ، این کار می تواند با استفاده از دستور GENLIN استفاده کنید و دو جمله ای را به عنوان توزیع و پراکندگی احتمالی نشان دهید زیرا تابع پیوندی در این مدل مورد استفاده قرار می گیرد . فایل داده تمرین شامل سه پالس اندازه گیری شده از هر 30 فرد است که برای دو رژیم غذایی مختلف و سه تمرین متفاوت تعیین شده اند . اگر ما یک پالس بالا را بیش از 100 تعریف کنیم، می توانیم یک پالس بالای احتمالی را با استفاده از رژیم غذایی پیش بینی کنیم .

GET

FILE='C:mydatahttps://stats.idre.ucla.edu/wp-content/uploads/2016/02/exercise.sav'.

GENLIN highpulse (REFERENCE=LAST) 

BY diet

(order = DESCENDING)

/MODEL diet  

 DISTRIBUTION=BINOMIAL 

LINK=LOGIT

/REPEATED SUBJECT=id CORRTYPE = EXCHANGEABLE.

 این نتیجه گیری ها نشان می دهند که رژیم از لحاظ آماری قابل توجه نمی باشد ( مربع کای والد= 1.562, p = 0.211) 

اندازه گیری های تکراری یک طرفه ANOVA و انجام آنالیز پایان نامه

3 Jan 2018

شما باید تحلیل اندازه گیری های یک طرفه ی واریانس برای پایان نامه را اجرا کنید اگر متغیر مستقل قیاسی و مطلق و یک متغیر فاصله ای توزیع شده ی نرمال داشته باشید که حداقل دوبار برای هر فرد (موضوع) انجام شد . این کار معادل آزمون تی نمونه های جفت شده است ، اما در دو یا بیش از دو سطح از متغیر مطلق یا قیاسی مجاز می باشد . این آزمون ها میانگینی از متغیرهای وابسته است که از متغیر مطلق متمایز می باشد . ما یک نمونه مجموعه داده داریم که rb4wide نامیده می شود ، که در طراحی تجربی و آزمایشی کتاب کریک مورد استفاده قرار گرفته است . در این مجموعه داده، Y متغیر وابسته ، a اندازه گیری تکرار شده و s متغیری است که تعداد افراد را نشان می دهد .

glm y1 y2 y3 y4

/wsfactor a(4).

 باید توجه کنید که این بازده ها و خروجی ها چهار مقدار p مختلف را نشان می دهد . خروجی و بازدهی که کرویت نامگذاری شده است مقدار p (0.000) است که شما باید آن را بدست آورید اگر شما ترکیب را در ماتریس کواریانس – واریانس متقارن در نظر بگیرید . زیرا این فرضیه اغلب معتبر نیست ، سه مقدار p دیگر اصلاحات مختلفی را پیشنهاد می دهند (the Huynh-Feldt, H-F, Greenhouse-Geisser, G-G  و کران پائین تر) . هیچ اتفاقی نمی افتد اگر شما از مقدار p استفاده کنید ، نتیجه گیری های ما نشان می دهد که ما تاثیر آماری قابل توجهی از a در سطح 0.5 داریم.

آزمون مک نمار جهت آنالیز پایان نامه

3 Jan 2018

ما می توانیم آزمون مک نمار را اجرا کنیم اگر شما به فرکانس ها و تناوب های حاشیه ای دو خروجی دو حالتی علاقه مند باشید . این خروجی های دو حالتی ممکن است متغیر خروجی مشابهی در جفت های تطبیقی (مانند یک مطالعه موردی کنترل) یا دو متغیر خروجی از یک گروه تکی داشته باشد . با ادامه دادن مجموعه داده hsb2 مورد استفاده در چندین مثال بالا ، اجازه بدهید ما دو خروجی دو حالتی را در مجموعه داده مان ایجاد کنیم :  himath و hiread. این خروجی ها می توانند در یک جدول دو طرفه ی پیشایندی مورد بررسی قرار گیرد . فرضیه ی پوچ و تهی این است که بخشی از دانشجوان در گروه himath مشابه بخشی از دانشجوان در گروه hiread هستند ( برای مثال جدول پیشایندی متقارن است). 

compute himath = (math>60).

compute hiread = (read>60).

execute.

 crosstabs 

/tables=himath  BY hiread 

/statistic=mcnemar 

/cells=count.

 آمار مربع کای مک نمار پیشنهاد می دهد که تفاوت آماری قابل توجهی در بخشی از دانشجوان در گروه himath و بخشی از دانشجوان در گروه hiread وجود ندارد.

آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون و آنالیز پایان نامه

3 Jan 2018

آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون یک نسخه ی غیر پارامتری از یک آزمون تی نمونه زوجی است . شما از  آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون استفاده می کنید هنگامی که نمی خواهید فرض کنید که تفاوت بین دو متغیر فاصله ای و به طور نرمال توزیع شده است ( اما شما این تفاوت را ترتیبی فرض می کنید ) . ما از یک نمونه مشابه مانند بالا استفاده خواهیم کرد ، اما فرض نخواهیم کرد که تفاوت بین خواندن و نوشتن فاصله ای و به طور نرمال توزیع شده است .

npar test /wilcoxon = write with read (paired)

. نتایج پیشنهاد می دهد که تفاوت قابل توجهی بین خواندن و نوشتن وجود ندارد . اگر شما معتقد هستید تفاوت های بین خواندن و نوشتن ترتیبی نیستند اما می توانند به دسته های مثبت و منفی طبقه بندی شوند، آنگاه ممکن است بخواهید یک آزمون علامت را در آزمون رتبه بندی علامت در نظر بگیرید . دوباره ، ما از متغیرهای مشابهی در این نمونه استفاده خواهیم کرد و فرض می کنیم که این تفاوت ترتیبی است .

npar test

 /sign = read with write (paired).

 

ما نتیجه می گیریم که هیچ تفاوت آماری پیدا نشد ( p=.556 ) .

آزمون تی زوجی برای تحلیل پایان نامه

3 Jan 2018

یک نمونه آزمون تی زوجی مورد استفاده قرار گرفت هنگامی که شما دو مشاهده ی مربوط به آن را دارید ( برای نمونه دو مشاهده در هر فرد (موضوع) و می خواهید مشاهده کنید آیا میانگین ها در این دو متغیرهای فاصله ای توزیع شده و پراکنده از یکدیگر متمایز هستند . برای نمونه ، با استفاده از فایل داده hsb2 ما این موضوع را آزمایش خواهیم کرد که آیا میانگین خواندن معادل با میانگین نوشتن است.

t-test pairs = read with write (paired)

. این نتایج نشان می دهند که میانگین خواندن به میزان قابل توجهی از میانگین نوشتن متمایز نمی باشد

(t = -0.867, p = 0.387).

انجام فصل 4 پایان نامه با اس پی اس اس Spss و لیزرل lisrel

5 Dec 2017

تحلیل آماری پایان­ نامه یکی از فصول بسیار مهم است . جایی که در آن نتایج تمامی زحمت­ های دانشجو ، محقق باید نشان داده بشود . فصل 4 پایان­ نامه فصل آنالیز هست ، داده­ ها با نرم­ افزارهای مختلف مثل اس پی اس اس Spss، لیزرل lisrel، آموس Amos، پی ال اس pls، متلب MATLAB، ایویوز Eviews برای رشته­ های مختلف مثل مدیریت ، روان­شناسی ، حسابداری ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، توریسم و رشته­ های دیگر آنالیز می­ شوند بنابراین آن مدلی که ساخته می­ شود ، آن روابطی که حساب می­ شود ، آن فرضیه­ هایی که آزمون می­ شوند با روش­ های مختلف ، همه باید توسط یک آنالیزور بسیار حرفه­ ای انجام بشود و فصل 4 خوبی نوشته بشود . باید بدانیم که برای کدام فرضیه ، کدام آزمون را استفاده کنیم ، نرمالیته داده­ ها را حساب کنیم ، ببینیم که آیا می­ توانیم از آزمون­های پارامتریک استفاده کنیم یا ناپارامتریک این­ها همه چیزهایی هست که خود آنالیزور می­ تواند به راحتی از عهده­ ی آن بربیاید و داده­ هایی که مشتری به او می­ دهد و آن­ها را با مصاحبه یا پرسش­نامه یا ابزارهای دیگر ، داده­ های سری زمانی یا داده­ های پنل ، این­ ها دارد استفاده کند بهترین راه آنالیز آماری را انجام بدهد و آزمون­ ها را انتخاب بکند ، نرم­ افزار مناسب برای آنالیز را انتخاب بکند ، حالا این نرم­ افزار می­ خواهد اس پی اس اس Spss باشد ، لیزرل lisrel باشد ، یا نرم­ افزارهای دیگر مثل ایویوز Eviews این­ ها همه مهم خواهد بود ، برای اندازه­ گیری مدل ، برای رسم مدل ، حالا از پرسش­نامه­ هایی که خودشان استاندارد هستند یا محقق ساخته­ اند ، تست نرمالیته نباید فراموش بشود ، پیاده­ سازی معادلات ساختاری که همه می­ تواند در آنالیز داده­ ها و تحلیل آماری با لیزرل lisrel با اس پی اس اس Spss برای رشته­ های مختلف بسیار بسیار مهم باشد در بعضی موارد آزمون­ های حالا کار کیفی هست ، از آنالیز تم (Theme)، باید استفاده کند یا کمی از تحلیل­ های رگرسیون ، همبستگی و روش­ های دیگر مثل تاپسیس (TAPSIS) و سلسله مراتبی (AHP) هم می­تواند بهره ببرد . آنالیز و تحلیل آماری دیمتل  Dematel را دارد NCSS ، استاتیستیکا statistica، ایویوز Eviews و نرم­ افزارهای دیگر که آنالیز و تحلیل آماری آن مثلا با SAS، مینی تب MINITAB، با اسمارت پی ال اس smart pls، متلب MATLAB و نرم ­افزارهای سایر نرم­ افزارها که همگی آن­­ها می­تواند از نظر آماری و تحلیل آماری و انجام کار آماری و بسیار مهم باشد.

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار اس پی اس اس Spss

5 Dec 2017

خب امروزه آنالیزورهای زیادی هستند که برای شرکت­ های مختلف قبول سفارش می­ کنند ، آنالیز و تحلیل آماری پایان­ نامه ، داده­ های پایان­ نامه ، تفسیر نتایج و نوشتن فصل 4 پایان­ نامه و تحلیل آماری آن را ، تحلیل داده­ ها با انجام آنالیزهای مختلف توانسته­اند که فصل 4 پایان­ نامه را بنویسند . اصلا این­که نرم افزار اس پی اس اس Spss استفاده کنند ، یا لیزرل lisrel استفاده کنند ، یا نرم­ افزارهای دیگر به درخواست خود مشتری انجام می­ شود و خیلی راحت می­شود داده­ ها را از نظر ویژگی­ های مختلف توصیفی ، استنباطی آنالایز کرد ، تحلیل همبستگی ، آنالیزهای کیفی ، کمی و دانشجو باید بتواند با یک نظم خاصی این آنالیزها را کنار هم بچیند ، جواب فرضیه­ ها را بدهد ، اول باید با آزمون­ هایی مثل آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن را محاسبه کند ، از آزمون­ های پارامتریک ، ناپارامتریک استفاده کند ، این­ ها همه مهم خواهد بود ، این­که یک دانشجو می­ آید از نمونه تحلیل­ های اس پی اس اس Spss استفاده می­کند برای نوشتن فصل 4، این خیلی مهم است ، این بتواند جواب فرضیه­ هایش را به­ صورت کامل بدهد ، رسم نمودارها را انجام بدهد و در واقع نتایج خودش را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد.

آنالیز آماری داده های پایان نامه

5 Dec 2017

خب وقتی پایان­ نامه­ ای انجام می­شود ، در رشته­ های مختلف ، نیازمند این است که داده­ های جمع­ آوری شده مورد آنالیز قرار بگیرد . حالا چه با پرسش­نامه باشد ، چه با مصاحبه باشد ، چه روش کیفی و کمی ، تحلیل داده همیشه با نرم­ افزارهای مختلف مثل اس پی اس اس Spss، مثل لیزرل lisrel و آموس Amos یا نرم­ افزارهای دیگر همه می­ تواند کاربرد داشته باشد . باید کاملا مورد توجه قرار داد که آنالیز آماری داده ­ها یا تحلیل آماری با هرچه که باشد مثل مینی تب MINITAB، اسمارت پی ال اس smart pls، نرم­ افزار SAS، ایویوز Eviews، نرم افزار R، متلب MATLAB، و حالا خود انجام آنالیز آماری برای پروژه­ های مختلف مثل تاپسیس (TAPSIS)، سلسله مراتبی (AHP)، آنالیزهای کیفی ، گرند تئوری یا موارد دیگر ، این­ ها باید با دقت انجام بشود . آنالیزوری که آن­ها را آنالیز می­ کند ، حتی تفسیر خروجی را انجام می­ شود و نمونه تحلیل پرسش­نامه دارد ، تحلیل خروجی­ ها را تحلیل می­کند ، روایی پایایی برای پرسش­نامه می­ گیرد ، محاسبه­ ی میانگین ، انحراف معیار و موارد دیگر یا تحلیل آماری با اس پی اس اس Spss یا لیزرل lisrel برای معادلات ساختاری و رسم مدل همه باید به­ صورت حرفه­ ای انجام بشود و هیچ اشتباهی در آن نمی­ تواند مرتکب بشود.

انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم‌افزار لیزرل LISREL

28 Nov 2017

خوب امروزه برای ارائه مدل‌ های مختلف و رسم مدل‌ ها ، حتی موارد دیگر و تحلیل داده‌ها در کارهای پایان‌ نامه‌ ای در رشته‌ هایی مثل به خصوص مدیریت ، روانشناسی و رشته‌ هایی که ارائه مدلی خواهند داشت حتی حسابداری از نرم‌ افزار LISREL استفاده می‌شود که خیلی پرکاربرد شده است و شاید مکملی هم برای نرم‌افزار SPSS بوده که دیگر شاید پرکاربردترین نرم‌ افزاری است که در علوم اجتماعی ، مدیریت و رشته‌ های دیگر روانشناسی است و خیلی از تحلیل‌های آماری ، واریانس ، کوواریانس ، توصیفی‌ ها ، آنالیز‌ های رگرسیون ، همبستگی این‌ها را با SPSS انجام می‌دهند و LISREL می‌تواند با ارائه مدل نرم‌ افزارهای معادله‌های ساختاری با LISREL برای انجام مدل بسیار پرکاربرد شده است.

آنالیز و تحلیل آماری با لیزرل lisrel

خب لیزرل lisrel یکی از آن نرم­ افزارهایی است که کاربرد آن در تحقیق­ ها ، مطالعات امروزی خیلی بیش­تر شده است . نرم­ افزاری است که مدل­ ها را به­ خوبی رسم می­ کند ، توانایی آن بیش­تر است از نظر شماتیک و خیلی کاربرد زیادی داشته و توانسته جا بگیرد و جای خودش را باز کند در بین تحقیق­ ها و امروزه خیلی­ خیلی استفاده می­ کنند از لیزرل lisrel و در خیلی از مطالعات و پایان­ نامه­ ها لیزرل lisrel شاید حرف اول و آخر را می­ زند ، تحلیل­ هایی که نرم­ افزار تحلیلی لیزرل lisrel برای معادلات ساختاری هست در علوم مختلف مثل مدیریت ، روان­شناسی و علوم دیگر ، علوم اجتماعی این­ ها استفاده می­ شود . دقیقا با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرها هست که اندازه­ گیری می­ شود و می­ تواند عامل­ ها بارهای­شان را حساب کند ، واریانس­ ها و خطاها را در نظر بگیرد یا استنباط کند برای تحلیل آماری­ های اکتشافی ، تحلیل­ های آماری مرتبه­ ی دوم و تائیدی و هم­چنین برای تحلیل مسیر هم می­ توانیم از نرم­ افزار بسیار خوب تحلیل آماری لیزرل lisrel استفاده بشود . برای معادلات ساختاری هست در رشته­ های روان­شناسی ، لیزرل lisrel در رشته­ های مدیریت مالی ، صنعتی ، بیمه ، بازرگانی می­ شود از آنالیز لیزرل lisrel استفاده کرد و مدل­ های اقتصادی ، مدل­ های مدیریتی ، انواع روش­ های تحلیل آماری تائیدی ، رگرسیونی را با آن انجام داد ولی باید یک لیزرل lisrel کار بسیار حرفه­ ای باشد که بتواند خروجی­ ها را تحلیل کند و خیلی­ خوب بتواند آمار توصیفی ، روایی-پایایی ، تائیدی ، معادلات ساختاری ، تحلیل مسیر را  انجام بدهد . و این­ ها همه در یک کار خوب برای پایان­ نامه یا تحقیق­ های دیگر گنجانده می­ شود.

 

 

 

انجام آنالیز آماری و تحلیل داده‌های پایان‌نامه با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس SMART PLS

28 Nov 2017

در بسیاری از موارد مانند نرم‌افزاری مثل لیزرل، SMART PLS هم می‌تواند خوب باشد و خیلی کار راه‌انداز خواهد بود و بسیاری از مدل‌ها را می‌توانیم با SMART PLS بکشیم و به طور کلی تحلیل آماری و آنالیز آماری برای داده‌های پایان‌نامه با SMART PLS خیلی ساده و روان و خوشگل و شیک درمی‌آید و بسیاری از دانشجویانی که از این نرم‌افزار برای ارائه مدل استفاده کرده‌اند راضی بودند و توانستند که مدل مطلوب را به شکل نرمال رسم کنند.