آنالیز آماری پایان نامه با اس پی اس اس (Spss) لیزرل (Lisrel)

انجام آنالیز آماری و تحلیل کیفی و کمی پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری توسط موسسه آسان آنالیز

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس Spss

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار لیزرل lisrel

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار مینی تب MINITAB

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار اسمارت پی ال اس smart pls

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار SAS

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار استاتیستیکا statistica

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار ایویوز Eviews

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار R

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار NCSS

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار اکسپرت چویس EXPERT CHOICE

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار متلب MATLAB

آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزار آموس Amos

آنالیز و تحلیل آماری دیمتل Dematel

انجام پاورپوینت دفاع پایان نامه

انجام آنالیز آماری پروژه های تاپسیس (TAPSIS) و سلسله مراتبی (AHP)

آنالیز واریانس ، کوواریانس ، آنالیز توصیفی ، آنالیز کیفی تم (Theme) ، تحلیل رگرسیون، همبستگی

مشاوره آماری پایان نامه و آنالیز و تحلیل داده های پایان نامه و انجام پاور پوینت در رشته مدیریت ، روانشناسی ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، حسابداری

معرفی آسان آنالیز :

گروه حرفه ای آسان آنالیز در سال 1390 با گرد هم آمدن دانشجویان دکترای آمار چند دانشگاه معروف تهران شکل گرفت . این گروه با داشتن متخصصان آنالیز آماری کیفی و کمی خیلی زود توانست به گروه نمونه کشوری برای آنالیز آماری پیشرفته پروژه ها و تحقیقات مختلف تبدیل شود . انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم افزارهای مدیریتی ، حسابداری و مالی و انجام آنالیزهای کیفی برای موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری با روش های نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و انجام کدگذاری های باز ، انتخابی و محوری و همچنین انجام آنالیز با نرم افزار محبوب اس پی اس اس (Spss) و لیزرل (Lisrel) و آنالیز با متلب (Matlab) و شبیه سازی ، آنالیز با Sas ، و استاتیستیکا (Statistica) از جمله کارهایی است که موسسه آسان آنالیز برای افراد و دانشجویان و محققان انجام می دهد . انجام انواع مختلفی از آزمون های مقایسه میانگین، آزمون توکی، دانکن، همبستگی ها ، رگرسیون، تحلیل مسیر ، آنالیز کوواریانس ، آزمون نیومن کولز ، آنالیز واریانس ، آنالیز با مینی تب (Minitab) و تحلیل آماری با نرم افزار آر (R) از جمله کارهایی است که با سفارش های زیاد در این مجموعه همراه است. سفارش و انجام فصل چهار پایان نامه و گرفتن خروجی ها و تحلیل کامل فصل چهارم پایان نامه های حسابداری، مدیریت، مالی و سایر رشته ها توسط این موسسه انجام می گردد . انجام آنالیزها با نرم افزار مالی و اقتصادی ایویوز (Eviews) و آموس (Amos) و اسمارت پی ال اس (Smart Pls) هم از جمله کارهای این شرکت می باشد . انجام آنالیز و تحلیل آماری و داده سازی با نرم افزارهای مختلف با بهترین کییفیت را از این مجموعه در کمترین زمان بخواهید .

 

آنالیز و تحلیل آماری داده­ های پایان­ نامه

برای داده­ های پایان­ نامه و فصل چهارم ، نتایجش ؛ معمولا آنالیز های خیلی مفصلی را اساتید می­ خواهند ، و اصل کار پایان­ نامه و انجام آن و کسی که پایان­ نامه را می­نویسد ، فصل چهارم یعنی نتایجش که آنالیز داده­ ها باشد مهم هست . برای انجام آنالیز در بخش­ های مختلف مثل پروژه­ های تحلیلی-پوششی داده­ ها یا DEA، بعد رگرسیون ، همبستگی ، تحلیل­ های مختلف و فنون­ های آماری مختلف ، آنالیز توصیفی ، کیفی ، کمی ، با نرم­ افزار SPSS و نرم­ افزارهای دیگر مثل لیزرل ، آموس ، PLS، و هم­چنین نرم­ افزارهای دیگر می­ تواند خیلی­ خیلی مهم باشد . باید حتما کسی باشد که آزمون­ های مختلف را انجام داده باشد ، اگر آزمون T یا T جفتی کسی می­ خواهد بگیرد باید حتما آنالیزوری باشد که به این آزمون آشنا هست، چون باید بشناسد فرضیه­ ها را ، اگر کسی می­خواهد رگرسیون بگیرد باید حتما آزمون رگرسیون را وارد باشد ، ضریب همبستگی ، آماره­ ی Z و موارد دیگر هم به همین ترتیب ؛ به­ طور کلی آنالیز آماری دیتاها با SPSS، با SAS، با لیزرل، با آموس، DEMATEL، smart pls، یا نرم­افزارهای دیگر همه کارهای تخصصی را می­ طلبد . اگر کسی آنالیز داده­ ها را در رشته­ ی اقتصاد با ایویوز می­خواهد انجام بدهد نباید پیش یک مبتدی و کسی که تازه ایویوز را یاد گرفته ببرد ، و حتما باید به یک متخصص ایویوز بدهد که بتواند آن را درست تحلیل کند ، آنالیز آماری آن درست باشد و برای کارهایی مثل آموس ، لیزرل، SPSS این­ها هم هم­چنین. به ­طورکلی امروزه اصلا از تحلیل­های عاملی تاییدی، مدل­های ساختاری برای تحلیل زیاد استفاده می­ کنند که از خود برنامه لیزرل هست ، انجام تحلیل آماری با نرم ­افزار متلب استفاده می­ کنند . این­ها همه تخصص ­های خاص خودشان را برای آنالیز داده ­ها می­طلبد . رسم نمودارهای DEA، QFD، AHP، تحلیل سلسله مراتبی، Topsis، معادلات ساختاری ، تحلیل­ های تشخیصی و موارد دیگر برای انجام تحلیل­ های آماری در رشته ­هایی مثل مدیریت، حسابداری، روان­شناسی، اقتصاد، MBA، DBA، مدیریت رشته­های مختلف، برنامه­ریزی، کارآفرینی این­ها همه تحلیل­های آماری بوده که برای سفارش تحلیل­های آماری، در کارشناسی ارشد و دکتری ، باید به دست متخصص و یا آنالیزور بسیار حرفه­ای بپردازد .

در تحلیل­ هایی مثل تحلیل نرم ­افزار استاتیستیکا خودش برنامه­ های مختلف دارد و برای توضیحات آماری مثلا گسسته ، پیوسته ، آنالیز واریانس­ های یک­طرفه ، چند طرفه ، آنالیز کوواریانس ، تحلیل­ های رگرسیونی و تحلیل­ های دیگر با نرم ­افزارهای مختلف می­ تواند این ­ها کیفیت­ های مختلفی را شرکت­ های مختلف ارائه بدهند ، و حتما باید دانشجو به این فکر باشد که بهترین را انتخاب بکند و سخت­گیری­ های خاصی را در این­باره به نمایش بگذارد تا بتواند که به بهترین نتیجه برسد و انواع داده­ آماری پایان­ نامه­ اش به بهترین نحو مورد آنالیز قرار بگیرد . اگر از نرم­ افزار SPSS استفاده می­ کند باید حتما طوری باشد که در سطح مقدماتی نباشد و آنالیزور به صورت پیشرفته بلد باشد خروجی بگیرد ، تحلیل نتایج کند ، در آزمون­های دیگر مثل تی استیودنت ، یا آزمون­ های پارامتری ، ناپارامتری ، واریانس ، تحلیل عاملی ، این­ها همه مسائلی هست که باید یک آنالیزور به خوبی آن­ها را بلد باشد ، کای اسکوئر ، واریانس­ های تی تست ، و موارد دیگر همگی جزو بخش­ های مختلف آنالیز هستند و حتما باید توسط آنالیزور خوب حتی در نرم­ افزار اکسل ، استاتا ، ایویوز ، مینی­تب ، نرم­ افزار R و نرم­افزارهای دیگر باید حتما آنالیزوری باشد که وارد باشد، بتواند داده­ها را به خوبی مرتب کند ، داده­ ها را بشناسد ، و این­ ها همه این مطلب را می­ طلبد که باید یک موسسه­ خیلی ­خوب آنالیز داده و انجام تحلیل داده­ های پایان­ نامه این را انجام بدهد تا دانشجو با خیال راحت بتواند فصل چهارم پایان ­نامه و نتایجش را بنویسد ، تحویل بدهد و بتواند به خوبی از آن دفاع کند ، خیلی آنالیزهای مختلفی شاید بخواهد ، بعضی مواقع ضریب همبستگی پیرسون ، اسپیرمن ، کندال و آزمون بارتلت را شاید بخواهد برای ضرورت و کفایت نمونه ­گیری تحلیل­ های آماری اکتشافی ، کلاستر ، تحلیل کلاستر ، آزمون­ های نرمالیته و آزمون آلفرد کرونباخ که سریع­ ترین حالت است برای پایه­ ی پرسش­نامه و موارد دیگر که می­ تواند بسیار بسیار مهم باشد ، و علی­رغم سادگی آن برای یک موسسه آنالیز داده و تحلیل داده حالا با SPSS، لیزرل یا با موارد دیگر می­ تواند برای دانشجو اگر سهل­ انگاری بکند بسیار ریسک باشد و نتواند کارهایش را به درستی انجام بدهد .

آخرین مطالب وبلاگ آسان آنالیز

آنالیز آماری پایان نامه با نرم افزار تخصصی مینی تب MiniTab

8 feb 2019

در بین دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ، استفاده از روش های تحلیلی و آنالیز آماری و کیفی ، یکی از رایج ترین و مناسب ترین روش های علمی برای به انجام رساندن پایان نامه می باشد . در این بین برای پایان نامه ارشد و دکتری و تایید(validate) کردن فعالیت علمی از طرف [...]


آنالیز آماری پایان نامه با استفاده از نرم افزار های مختلف

8 feb 2019

آنالیز آماری پایان نامه با استفاده از نرم افزار های مختلف یکی از بخش های مهم و دشوار در هنگام نگارش پایان نامه تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می باشد . از آنجا که حجم اطلاعات موجود در پایان نامه ها بالاست و انجام کوچکترین خطا هنگام محاسبه ها باعث بدست آمدن [...]


تحلیل آماری SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS

24 sep 2018

سرویس تحلیل و آنالیز داده پایان نامه دکتری و رساله و برنامه های آماری مقدماتی و پیشرفته مانند SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS.  سرویس مشاوره برای تحقیق با تیم حرفه ای و با تجربه از رشته های مختلف برای دوره ی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری [...]


راهنمای تحلیل داده SPSS تخصصی ما را در رساله دکتری خود مورد استفاده قرار دهید

24 sep 2018

امروزه برنامه ها بسیار زیادی وجود دارد که آمارشناسان و متخصصان برای انجام تحلیل آماری داده ها از آن ها استفاده می کنند . این برنامه ها شامل SPSS ، R ، STATA ، SAS ، Minitab و مطلب در میان بسیاری از نرم افزارها هستند . ما باید خاطر نشان کنیم که استفاده ی [...]


انجام تحلیل آماری پایان نامه SPSS حرفه ای

13 feb 2018

سایت های نوشتن مقالات و پایان نامه همچنین انجام تحلیل آماری spss دارای  سرویس های مقالات تخصصی تحقیقی برای محققان در تمام سطوح آموزشی هستند . این سرویس ها به محققان کمک می کند تا مقالات تحقیقی با کیفیت بالا را ارائه دهند قبل از اینکه آنها مقالات را برای تایید توسط ناظر پروژه بپذیرند [...]


رگرسیون منطقی (لجستیک) اندازه گیری های تکراری

3 jan 2018

انجام آنالیز پایان نامه با SPSS و رگرسیون منطقی (لجستیک) اندازه گیری های تکراری اگر شما یک خروجی دو حالتی اندازه گیری شده ی تکراری برای هر فرد داشته باشید و بخواهید یک رگرسیون منطقی (لجستیک) را تکرار کنید که تاثیر اندازه گیری های چندتایی را از افراد تکی محاسبه می کند ، می توانید [...]


اندازه گیری های تکراری یک طرفه ANOVA و انجام آنالیز پایان نامه

3 jan 2018

شما باید تحلیل اندازه گیری های یک طرفه ی واریانس برای پایان نامه را اجرا کنید اگر متغیر مستقل قیاسی و مطلق و یک متغیر فاصله ای توزیع شده ی نرمال داشته باشید که حداقل دوبار برای هر فرد (موضوع) انجام شد . این کار معادل آزمون تی نمونه های جفت شده است ، اما [...]


آزمون مک نمار جهت آنالیز پایان نامه

3 jan 2018

ما می توانیم آزمون مک نمار را اجرا کنیم اگر شما به فرکانس ها و تناوب های حاشیه ای دو خروجی دو حالتی علاقه مند باشید . این خروجی های دو حالتی ممکن است متغیر خروجی مشابهی در جفت های تطبیقی (مانند یک مطالعه موردی کنترل) یا دو متغیر خروجی از یک گروه تکی داشته [...]


آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون و آنالیز پایان نامه

3 jan 2018

آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون یک نسخه ی غیر پارامتری از یک آزمون تی نمونه زوجی است . شما از  آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون استفاده می کنید هنگامی که نمی خواهید فرض کنید که تفاوت بین دو متغیر فاصله ای و به طور نرمال توزیع شده است ( اما شما این تفاوت را ترتیبی [...]


آزمون تی زوجی برای تحلیل پایان نامه

3 jan 2018

یک نمونه آزمون تی زوجی مورد استفاده قرار گرفت هنگامی که شما دو مشاهده ی مربوط به آن را دارید ( برای نمونه دو مشاهده در هر فرد (موضوع) و می خواهید مشاهده کنید آیا میانگین ها در این دو متغیرهای فاصله ای توزیع شده و پراکنده از یکدیگر متمایز هستند . برای نمونه ، [...]


انجام فصل 4 پایان نامه با اس پی اس اس Spss و لیزرل lisrel

5 dec 2017

تحلیل آماری پایان­ نامه یکی از فصول بسیار مهم است . جایی که در آن نتایج تمامی زحمت­ های دانشجو ، محقق باید نشان داده بشود . فصل 4 پایان­ نامه فصل آنالیز هست ، داده­ ها با نرم­ افزارهای مختلف مثل اس پی اس اس Spss، لیزرل lisrel، آموس Amos، پی ال اس pls، [...]


نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار اس پی اس اس Spss

5 dec 2017

خب امروزه آنالیزورهای زیادی هستند که برای شرکت­ های مختلف قبول سفارش می­ کنند ، آنالیز و تحلیل آماری پایان­ نامه ، داده­ های پایان­ نامه ، تفسیر نتایج و نوشتن فصل 4 پایان­ نامه و تحلیل آماری آن را ، تحلیل داده­ ها با انجام آنالیزهای مختلف توانسته­اند که فصل 4 پایان­ نامه را [...]


آنالیز آماری داده های پایان نامه

5 dec 2017

خب وقتی پایان­ نامه­ ای انجام می­شود ، در رشته­ های مختلف ، نیازمند این است که داده­ های جمع­ آوری شده مورد آنالیز قرار بگیرد . حالا چه با پرسش­نامه باشد ، چه با مصاحبه باشد ، چه روش کیفی و کمی ، تحلیل داده همیشه با نرم­ افزارهای مختلف مثل اس پی اس [...]


انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم‌افزار لیزرل LISREL

28 nov 2017

خوب امروزه برای ارائه مدل‌ های مختلف و رسم مدل‌ ها ، حتی موارد دیگر و تحلیل داده‌ها در کارهای پایان‌ نامه‌ ای در رشته‌ هایی مثل به خصوص مدیریت ، روانشناسی و رشته‌ هایی که ارائه مدلی خواهند داشت حتی حسابداری از نرم‌ افزار LISREL استفاده می‌شود که خیلی پرکاربرد شده است و شاید [...]


انجام آنالیز آماری و تحلیل داده‌های پایان‌نامه با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس SMART PLS

28 nov 2017

در بسیاری از موارد مانند نرم‌افزاری مثل لیزرل ، SMART PLS هم می‌تواند خوب باشد و خیلی کار راه‌انداز خواهد بود و بسیاری از مدل‌ها را می‌توانیم با SMART PLS بکشیم و به طور کلی تحلیل آماری و آنالیز آماری برای داده‌های پایان‌ نامه با SMART PLS خیلی ساده و روان و خوشگل و شیک [...]


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)